Wachtlijst 

Hoe we met de wachtlijst omgaan

 

 • De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de volgorde van aanmelding. 
 • Per 2023 voegen we daar een bijdrage van € 10 pp per jaar aan toe. 
 • Mensen die langer dan 6 maanden actief aan de coöperatie hebben meegeholpen (werkgroepen, bestuur, kerngroep) komen bovenaan de wachtlijst te staan. 
 • Ook zij worden weer gerangschikt op basis van aantal jaren inzet, wel/niet actief op dit moment en startdatum van aanmelding. 
 • Kerngroepleden die op dit moment actief zijn in de werkgroep staan bovenaan de wachtlijst. 
 • Kerngroepleden betalen een jaarlijkse bijdrage van € 121 pp. Als lid van de kerngroep ben je stemgerechtigd op de Algemene Ledenvergadering (ALV). 
 • We kiezen ervoor om per persoon en niet per huishouden te laten betalen. Enerzijds omdat de draagkracht zo eerlijker verdeeld is, maar ook zodat bij ‘scheiding’ de rechten verbonden blijven aan de persoon. 

 
 

Hoe gaat het in zijn werk op het moment dat er een geschikte locatie wordt gevonden 

 

 • Als een geschikte locatie is gevonden en het aantal plekken voor tiny houses bekend is, worden evenzoveel mensen die bovenaan de wachtlijst staan, gevraagd zich te melden voor inschrijving op het project
 • Voorafgaand aan de inschrijving ontvang je informatie over het project, de doelstellingen, de randvoorwaarden en andere bijzonderheden. Mogelijk wordt je ook gevraagd op welke wijze je denkt invulling te geven aan de doelstelling van het project. 
 • Bij inschrijving op een project wordt inleggeld gevraagd om de eerste kosten voor de planontwikkeling mogelijk te maken. De hoogte van het inleggeld is bekend bij inschrijving. 
 • Op het moment dat iemand afhaakt, benaderen we de volgende persoon op de wachtlijst, enzovoorts 


 • Als een locatie gevonden wordt en het nog onduidelijk is om hoeveel plekken het gaat, zal iedereen op de wachtlijst een uitnodiging krijgen om zich aan te melden voor een voor-inschrijving. 
 • Ook dan kunnen aanvullende eisen gesteld worden en wordt er inleggeld gevraagd om de eerste kosten voor planontwikkeling te bekostigen. 
 • Voor definitieve toewijzing van een plek zal de plek op de wachtlijst bij voor-inschrijving maatgevend zijn. 


 • Het is de bedoeling dat diegenen die zich voor een locatie hebben aangemeld, samenkomen in een werkgroep om de verdere planontwikkeling vorm te geven. Van ieder lid wordt actieve betrokkenheid verwacht. 

 

 • Je kunt niet op meerdere locaties ingeschreven staan. 

 

 • Na inschrijving op een locatie vervalt je plek op de wachtlijst. Het is wel mogelijk om je direct opnieuw in te schrijven, maar dan kom je achteraan te staan. 


Aanmelden voor de wachtlijst kan door het sturen van een email.